Marloes Vos Foundation

Wie zijn wij?

“In 2023 heb ik besloten de Foundation op te richten vanuit een mijn persoonlijke ervaring en verhaal de “adaptive” sporters in Nederland te ondersteunen

My life as a triathlete, het finishen van internationale hele triathlons over de wereld. Hiermee laat ik zien dat sport als medicijn een waardevol tool is. Onze missie gaat verder dan alleen het behalen van persoonlijke doelen – we streven naar een inclusieve samenleving waarin sport voor iedereen toegankelijk is. We willen deuren openen voor adaptive athletes en mensen kansen bieden om sport als medicijn in te zetten voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ons doel is om sport inclusief te maken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen kan genieten van de voordelen van een actieve levensstijl.”

Marloes Vos

Wat doen wij?

SPORT VOOR IEDEREEN
Het is voor veel sporters met een beperking een uitdaging om te kunnen sporten. Er zijn verschillende obstakels die hen tegenhouden, zoals het gebrek aan aangepast materiaal, vervoersproblemen of hoge kosten voor specifieke sporten. Dit maakt sporten vaak onmogelijk en dat is jammer, want sporten is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook voor het sociale welzijn.

Gelukkig biedt de Marloes Vos Foundation ondersteuning aan individuele sporters met een duidelijk sportdoel. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage, zodat zij de obstakels kunnen overwinnen en hun sportieve dromen kunnen waarmaken. Het doel van de stichting is om sport voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht de beperking. Want iedereen verdient de kans om te sporten en de voordelen daarvan te ervaren.

Onze doelstelling

Onze ambitie is om verschillende sporters te ondersteunen. Sport kan direct bijdragen aan de zelfstandigheid en volwaardigheid van het leven van mensen met een beperking en of chronische ziekte. Het is goed voor de conditie, de zelfverzekerdheid en zorgt voor nieuwe contacten. Sport is bewezen zó goed voor je, dat het volgens ons toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen. Sport kan zelfs als medicijn dienen voor vele adaptieve atleten. We bouwen dit de komende jaren uit naar nog meer sporters en willen daarbij ook met de sportfederaties het gesprek aan gaan om de deelname van de adaptieve atleten in reguliere sportevenementen mogelijk te maken. Adaptieve atleten kunnen bijvoorbeeld deelnemen met support van guide, dit is bij vele sporten nog niet mogelijk en met de stichting willen wij laten zien wat dit voor sporters kan betekenen. Ook zal het belang van sport als medicijn verder worden uitgedragen en gaan in de toekomst ons hart voor maken dit met professionele begeleiding voor iedereen toegankelijk moet zijn. De stichting maakt geen onderscheid tussen de behandeling van verschillende individuen op basis van beperking, sekse, leeftijd en culturele,- religieuze achtergronden.

Organisatie

De Marloes Vos Foundation heeft een actief en betrokken bestuur, dat het beleid en de ontwikkeling mede bepaalt. Het bestuur ondersteunt en adviseert de Foundation in de professionalisering, fondsenwerving en het behalen van doelstellingen.

Voorzitter: Jordi Braam

Penningmeester/Secretaris: Marjan van Eijk

Algemeen bestuurslid: Guus Janssen

Ambassadeur & Founder: Marloes Vos

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.’ De Stichting zal zich strikt houden aan de regels, die gelden voor Bestuurders van een ANBI Stichting

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Marloes Vos Foundation
Organisatietype: Stichting
Opgericht: 24 juli 2023
KvK nummer: 90927559
Banknummer (IBAN): Nog niet bekend
Fiscaal nummer (RSIN): 865499500

Contactgegevens:
Adres: ‘t erf 4, 6681GD Bemmel
e-mail: info@marloesvosfoundation.nl

Documentatie

Hieronder vindt u de pdf van het beleidsplan 2023-2026 van de Marloes Vos Foundation.