Over ons

Wie zijn wij?

“In 2023 heb ik besloten de Foundation op te richten vanuit een mijn persoonlijke ervaring en verhaal de “adaptive” sporters in Nederland te ondersteunen 

My life as a triathlete, het finishen van internationale hele triathlons over de wereld. Hiermee laat ik zien dat sport als medicijn een waardevol tool is. Onze missie gaat verder dan alleen het behalen van persoonlijke doelen; we streven naar een inclusieve samenleving waarin sport voor iedereen toegankelijk is. We willen deuren openen voor adaptive athletes en mensen kansen bieden om sport als medicijn in te zetten voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ons doel is om sport inclusief te maken en bij te dragen aan een wereld waarin iedereen kan genieten van de voordelen van een actieve levensstijl.” 

Marloes Vos – Founder & Ambassadeur 

Wat doen wij?

SPORT VOOR IEDEREEN
Het is voor veel sporters met een beperking een uitdaging om te kunnen sporten. Er zijn verschillende obstakels die hen tegenhouden, zoals het gebrek aan aangepast materiaal, vervoersproblemen of hoge kosten voor specifieke sporten. Dit maakt sporten vaak onmogelijk en dat is jammer, want sporten is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook voor het sociale welzijn. 
 
Gelukkig biedt de Marloes Vos Foundation ondersteuning aan individuele sporters met een duidelijk sportdoel. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage, zodat zij de obstakels kunnen overwinnen en hun sportieve dromen kunnen waarmaken. Het doel van de stichting is om sport voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht de beperking. Want iedereen verdient de kans om te sporten en de voordelen daarvan te ervaren.

Een inclusieve wereld waarin sport een krachtig middel is voor de zelfstandigheid, volwaardigheid en gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij streven ernaar dat sport toegankelijk is voor iedereen, ongeacht beperking, geslacht, leeftijd of culturele en religieuze achtergrond. Onze visie is gebaseerd op het geloof dat sport niet alleen fysieke gezondheid bevordert, maar ook zelfverzekerdheid opbouwt en waardevolle sociale contacten mogelijk maakt. We zien sport als een medicijn dat voor elke adaptieve atleet beschikbaar moet zijn, en we willen de deelname van adaptieve atleten aan reguliere sportevenementen bevorderen. 

Onze missie is het ondersteunen van verschillende sporters met een beperking of chronische ziekte, en het vergroten van bewustzijn over de positieve impact van sport als medicijn. In de komende jaren willen we ons initiatief uitbreiden om meer adaptieve atleten te bereiken en streven we naar betrokkenheid van sportfederaties om de deelname van adaptieve atleten aan reguliere sportevenementen te faciliteren. We willen laten zien wat de toevoeging van begeleiding, zoals een guide, voor sporters kan betekenen. Onze stichting zal zich inzetten voor gelijke behandeling van individuen, ongeacht hun achtergrond, en we zullen blijven pleiten voor professionele begeleiding om sport toegankelijk te maken voor iedereen. Door middel van samenwerking, bewustwording en actie streven we naar een wereld waarin sport een bron van kracht en inclusiviteit is voor elk individu. 

Organisatie

De Marloes Vos Foundation heeft een actief en betrokken bestuur, dat het beleid en de ontwikkeling mede bepaalt. Het bestuur ondersteunt en adviseert de Foundation in de professionalisering, fondsenwerving en het behalen van doelstellingen.

Voorzitter: Jordi Braam

Penningmeester/Secretaris: Marjan van Eijk

Algemeen bestuurslid: Guus Janssen

Ambassadeur & Founder: Marloes Vos

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.’ De Stichting zal zich strikt houden aan de regels, die gelden voor Bestuurders van een ANBI Stichting

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Marloes Vos Foundation
Organisatietype: Stichting
Opgericht: 24 juli 2023
KvK nummer: 90927559
Banknummer (IBAN): NL53RABO0380881241
Fiscaal nummer (RSIN): 865499500

Contactgegevens:
Adres: ‘t erf 4, 6681GD Bemmel
e-mail: info@marloesvosfoundation.nl

Documentatie

Hieronder vindt u de pdf van het beleidsplan 2023-2026 van de Marloes Vos Foundation.